Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2 năm 2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/5/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2/2024.

Tham dự Lễ bế giảng có TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; ThS. Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng và 45 học viên của Lớp bồi dưỡng.

Báo cáo tổng kết khóa học, ThS. Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng cho biết, Lớp bồi dưỡng được Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tại Phân viện, bắt đầu học tập từ ngày 19/3/2024 đến ngày 03/4/2024. Trong quá trình học tập, 45 học viên đã được nghe giới thiệu 08 chuyên đề và 02 chuyên đề báo cáo. Bên cạnh việc học tập lý thuyết, các học viên còn đi nghiên cứu thực tế 01 ngày theo quy định tại Cục Quản trị T78 Văn phòng Trung ương Đảng tại TP. Hồ Chí Minh. Kết thúc khóa bồi dưỡng, 45/45 học viên (100%) đã hoàn thành chương trình và được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ, cụ thể: 03 học viên xếp loại giỏi (6,7%), 33 học viên xếp loại khá (73,3%), 09 học viên xếp loại trung bình (20%).  Có 05 học viên đạt kết quả cao được Giám đốc Học viện khen thưởng.

 1x

ThS. Vũ Mạnh Hùng báo cáo tổng kết Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2 năm 2024

Tại Lễ Bế giảng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định số 2213/QĐ-HCQG ngày 08/4/2024 về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 2/2024, tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 2242/QĐ-HCQG  ngày 08/4/2024 về việc khen thưởng cho học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 2/2024, tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (số lượng 05 học viên).

 2x

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy công bố các quyết định

Phát biểu tại Lễ bế giảng, TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân hiệu khẳng định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay, do đó cần thiết phải tăng cường việc đổi mới chất lượng, nội dung, hình thức bồi dưỡng để đảm bảo yêu cầu đặt ra trong việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đối tượng của Lớp học là lãnh đạo, quản lý cấp vụ và quy hoạch cấp vụ tham gia khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và khả năng tham mưu, quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo, quản lý. TS. Trương Cộng Hòa nhiệt liệt biểu dương những kết quả học viên đã đạt được trong khóa bồi dưỡng và mong muốn học viên tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục học tập, vận dụng trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, các cán bộ quản lý lớp và học viên trong khóa bồi dưỡng.

 3x

TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc phụ trách, điều hành phát biểu tại Lễ bế giảng.

Thay mặt các học viên tham dự khóa học, học viên Lê Mạnh Hùng – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đại diện học viên Lớp bồi dưỡng bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi tham gia lớp học; Đồng thời gửi lời cảm ơn các giảng viên, cán bộ trực tiếp quản lý lớp, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị chủ quản đã tạo điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành tốt khóa học.

 4x

Học viên Lê Mạnh Hùng – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đại diện lớp phát biểu tại Lễ bế giảng

 

Một số hình ảnh tại Lễ Bế giảng:

 5x

Quang cảnh Lễ bế giảng

 6x

 7x

 8x

 9x

 TS. Trương Cộng Hòa- Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân hiệu trao chứng chỉ cho học viên

 10x  TS. Trương Cộng Hòa- Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân hiệu trao Giấy khen cho học viên

 11x

Lãnh đạo Phân hiệu nhận quà lưu niệm của tập thể lớp

 Tin bài: Phòng Tổ chức – Hành chính Phân hiệu Học viện HCQG tại TP. HCM

Comments are closed.