Đến 2015, VN sẽ có tối đa 3 DN xếp hạng tín nhiệm

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài chính đề xuất đến năm 2025, xem xét cấp giấy chứng nhận ...
Tọa đàm của Khoa và Tổ bộ môn HVHC cơ sở TPHCM

Chuyến đi thực tế năm 2013

Thực hiện kế hoạch đi thực tế hàng năm,  từ ngày 18/7 – 22/7/2013, Khoa đã tổ chức chuyến đi thực tế tại Sở Nội vụ – thành phố Hồ Chí Minh và Uỷ ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Sinh hoạt chuyên môn của NCS 12/2013

Thực hiện quy chế đào tạo tiến sỹ của Học viện Hành chính về công tác sinh hoạt khoa học định kỳ với Khoa chuyên môn của nghiên cứu sinh, Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự  đã tổ chức buổi sinh hoạt kh...