Tintuc

Các trường đại học công bố điểm thi đại học

Theo quy định của Bộ GD và ÐT chậm nhất ngày 31-7, các trường phải hoàn tất công tác chấm thi đại học và công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ðến ngày 21-7, một số trường đại học...
ThongBao

Thông báo về chương trình học thạc sĩ QL HCC khóa 16

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Số: 09/KT&ĐCLGD Về việc biên soạn đề thi hết môn thạc sĩ quản lý hành chính công khóa 16 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ...
Tap the Tap chi

Giới thiệu Tạp chí Quản lý nhà nước

THÀNH LẬP: – Căn cứ pháp lý: Tạp chí Quản lý nhà nước là tạp chí chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước, hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20-01-1993 và Giấy phép hoạt ...