Thông báo danh sách thí sinh dự thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia (đợt 2 năm 2024)

Xem chi tiết: 1- Danh sách thí sinh dự thi Trắc nghiệm ngày 11/5/2024 2- Danh sách thí sinh dự thi Vấn đáp ngày 11/5/2024 3- Danh sách thí sinh dự thi Trắc nghiệm ngày 12/5/2024 4- Danh sách thí sinh...