Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công chứng

(phapluattp.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5. Nghị định 29 hướng...

Tăng thuế nhập khẩu vàng trang sức lên 2%

(phapluattp.vn) -Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7...

Hướng dẫn ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng

(phapluattp.vn) -Tổng cục Thuế vừa có công văn 1105/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng. Theo đó, về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng, doanh nghiệp có dự án ...

Ban hành cơ chế một cửa liên thông mới

(phapluattp.vn)-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Quyết định 0...

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2015

(doisongphapluat.com) – Từ tháng 4/2015, một số chính sách mới có hiệu lực và tác động đến nhiều nhóm đối tượng trong xã hội. Cài đặt báo động cho hệ thống ATM Theo Thông tư 47 của Ngân hàng nh...