Công văn số 1144/HCQG-VP ngày 22/9/2022 về việc mời nhà thầu tư vấn giám sát cho “Gói thầu số 4: sửa chữa, lắp đặt hệ thống mạng internet tại các nhà làm việc cho Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội”

20220923_110113

Comments are closed.