Công văn số 152/CĐBNV V/v báo cáo tổng kết công tác công đoàn và đề nghị khen thưởng công đoàn năm 2015

img431img432img433img434img435img436img437img438img439img440img441img442img443

Comments are closed.