Công văn số 165/HCQG-QLBD ngày 08/02/2021 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng kỹ năng hành chính năm 2021

Cong van so 165_001

Cong van so 165_002

Cong van so 165_003

Cong van so 165_004

Cong van so 165_005

Cong van so 165_006

Cong van so 165_007

Cong van so 165_008

Comments are closed.