Công văn số 166/HCQG-QLBD ngày 08/02/2021 về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2021

TG1TG2

TG3

TG4

TG5

Comments are closed.