Công văn số 330/HCQG-TCCB ngày 25/3/2021 về việc triển khai kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021

z2408394128651_ea2a57d66b6f7937fb3d3b07480eba8f

z2408394130302_7ccaa294ccc3c4cdd920f13014188507

z2408394130302_7ccaa294ccc3c4cdd920f13014188507

z2408394127642_14b0949b0118b4150fd7fe580330b027

z2408394126956_2ceb5406a3c431b7a3fcf1376aca15d5

Comments are closed.