Công văn số 350-CV/BTGTW ngày 14/4/2021 về việc tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021

Toàn văn nội dung văn bản tại đây: https://drive.google.com/file/d/1db79mpO6u_Mq5Lawg6rem3IXE6lauhNV/view?usp=sharing

Comments are closed.