Công văn số 666/HCQG-VNC ngày 08/5/2023 V/v thực hiện đánh giá, nghiệm thu đề tài và tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Khoa/cấp Phân viện năm học 2022-2023

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.