Công văn số 837/BTTTT-CBC ngày 09/3/2022 về việc xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp

20220418_110901

20220418_111127

20220418_111151

20220418_111211

Comments are closed.