Công văn số 862/BNV-VP ngày 03/3/2021 về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

12

Đề cương chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1zxCrruDF9s4BtEVomCqIWNPVuoZi2mJq/view?usp=sharing

Comments are closed.