Công văn số 947/HCQG-VNC ngày 01/6/2023 về hình thức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

IMG_1471

Comments are closed.