Danh sách các tập thể và cá nhân ngoài Học viện đóng góp cho các hoạt động kỷ niệm 55 năm truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia

scan0026scan0027scan0028scan0029scan0030

Comments are closed.