Đề xuất chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về cấp xã

(Chinphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng đề xuất quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã.
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Nghị định 83/2011/NĐ-CP, tháng tư hàng năm, theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân nam giới đủ 17 tuổi trong năm và những người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự chưa được đăng ký phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cư trú xuất trình chứng minh nhân dân, kê khai lý lịch để đăng ký lần đầu vào sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Theo Bộ Quốc phòng, quy định Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự không phù hợp với thực tiễn, gây nhiều khó khăn cho công dân như đi lại, thời gian… Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, qua thí điểm tại tỉnh Hưng Yên, Bình Dương cho thấy việc chuyển nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân về thời gian, giảm chi phí trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Tại dự thảo, Bộ Quốc phòng đề xuất quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, đối với đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện có thẩm quyền ký lệnh gọi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự, giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. Sau khi nhận được lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức để đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở.

Với đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị, theo dự thảo, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công dân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Nghĩa vụ quân sự về địa phương cư trú có trách nhiệm trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Comments are closed.