Đề xuất nâng mức trợ cấp người có công

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 1.220.000 đồng lên 1.403.000 đồng.

Đề xuất trên được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 4/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng của Chính phủ đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Tuy nhiên, do chỉ số giá tiêu dùng tăng nên đã ảnh hưởng đến đời sống của người có công và thân nhân trong gia đình.

Vì vậy, để góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2013/NĐ-CP theo hướng tăng mức trợ cấp, phụ cấp.

Cụ thể, Bộ đề xuất nâng mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng lên 1.403.000 đồng, tăng 15% so với mức 1.220.000 đồng quy định tại Nghị định 101/2013/NĐ-CP hiện đang được áp dụng.

Mức trợ cấp, phụ cấp mới này được bộ đề xuất thực hiện kể từ ngày 1/10/2014.

Theo tính toán của Bộ, nếu áp dụng theo mức đề xuất trên, kinh phí thực hiện năm 2014 sẽ vào khoảng 33.583 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí 3 tháng cuối năm là 9.464 tỷ đồng, tăng  1.111 tỷ đồng so với áp dụng mức hiện nay.

Tuệ Văn

Comments are closed.