Đề xuất tăng mức hỗ trợ cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với cây trồng vùng bị thiệt hại.
Ảnh minh họa

Theo Quyết định49/2012/QĐ-TTg, mức hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từ 1 triệu đồng/ha.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên.

Mức hỗ trợ được đề xuất cụ thể như sau: Diện tích gieo cấy lúa thuần trong phạm vi 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 4.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 3.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 50%, hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha. Diện tích gieo cấy lúa thuần gieo cấy trên 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 5.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 50%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha.

Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 22.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 50%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha.

Diện tích gieo cấy lúa lai trong phạm vi 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 4.250.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 50%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha. Diện tích lúa lai gieo cấy trên 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 8.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 50%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha.

Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 45.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 35.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 50%, hỗ trợ 25.000.000 đồng/ha.

Diện tích ngô thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 50%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha.

Diện tích rau màu các loại thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha;

Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 8.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 – 70%, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 50%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha.

Theo dự thảo, trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến góp ý dự thảonày trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Comments are closed.