Giấy mời Tham dự Tọa đàm “Nghiên cứu và giảng dạy văn hóa công vụ trong bối cảnh cải cách hành chính và hội nhập”

Nội dung kỷ yếu: Tải về tại đây.

Screenshot_20200827_134822

Comments are closed.