Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số – Chính sách Chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo trong quản trị số ở Việt Nam”

Giay moi_page-0001Giay moi_page-0002Giay moi_page-0003Giay moi_page-0004

Comments are closed.