Góp ý kiến Dự thảo “Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Học viện Hành chính Quốc gia”

Xem chi tiết: Dự thảo

IMG_2592

Comments are closed.