Hội nghị Tập huấn về chính sách tinh giản biên chế

Chiều ngày 25/02/2016, tại Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công Hội nghị Tập huấn về chính sách tinh giản biên chế.

Tới tham dự Hội nghị: Về phía Bộ Nội vụ có sự góp mặt và trực tiếp tham gia tập huấn của Đồng chí Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế; Đồng chí Đào Thị Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế; Đồng chí Phạm Đình Lộc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ.Về phía Học viện có sự tham dự của : TS. Lê Như Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực cùng với 200 đại biểu là Ban chấp hành Đảng ủy Học viện, Lãnh đạo cấp khoa ban, cấp phòng; đại diện Ban Chi ủy, Đảng ủy bộ phận, Tổ Nữ công, Tổ công đoàn các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia; đại diện người lao động đang làm việc tại Học viện, các Cơ sở và Phân viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Thường trực, Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Lê Như Thanh khẳng định việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế là biện pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, hướng tới mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

IMG_1917Phó Giám đốc Thường trực, Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Lê Như Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ trình bày những nội dung chính các quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách tinh giản biên chế. Đồng chí Phạm Đình Lộc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Nội vụ phổ biến về Đề án Tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Quyền Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ trình bày Đề án Tinh giản biên chế của Học viện Hành chính Quốc gia .

IMG_1925Đồng chí Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ trình bày tại Hội nghị

IMG_1927Đồng chí Phạm Đình Lộc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Nội vụ trình bày tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Thường trực Lê Như Thanh trân trọng cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của đại diện Lãnh đạo các Vụ chức năng Bộ Nội vụ và khẳng định tiếp thu các ý kiến đóng góp, gợi ý, đề xuất các giải pháp của đại diện các Khoa, Ban và Cơ sở, Phân viện vào quá trình triển khai Đề án Tinh giản biên chế của Học viện Hành chính Quốc gia.

Hội nghị Tập huấn đã góp phần tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về Đề án tinh giản biên chế của Học viện Hành chính Quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện

Ban Tổ chức cán bộ

Comments are closed.