Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện họp thông qua Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý công

(napa.vn) – Chiều ngày 06/10/2022, tại Phòng Truyền thống, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đã họp nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý công của Học viện. 

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

IMG-1123

TS. Nguyễn Đăng Quế chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã được nghe Ban Quản lý Đào tạo Sau đại học trình bày Báo cáo quá trình triển khai kế hoạch xây dựng và thẩm định Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý công của Học viện.

IMG_1524

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học báo cáo tại cuộc họp.

Theo đó, thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; thực hiện Kế hoạch số 110/KH-HCQG ngày 19/9/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý công của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký và Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý công đã ban hành Kế hoạch xây dựng chương trình, dự thảo chương trình và tổ chức thẩm định chương trình theo Quyết định của Giám đốc Học viện.

IMG_1564

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý công báo cáo tại cuộc họp.

Thay mặt Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý công, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải đã báo cáo dự thảo nội dung chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý công, định hướng nghiên cứu, mã số ngành 9 34 04 03; hình thức đào tạo: tập trung; thời gian đào tạo 04 năm (48 tháng) đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, 3 năm (36 tháng) đối với người có bằng thạc sĩ. Chương trình có khối lượng học tập gồm 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học. Cấu trúc chương trình gồm 03 phần: phần 1: chương trình bổ sung; phần 2: các học phần trình độ tiến sĩ; phần 3: nghiên cứu khoa học và luận án.

IMG-1124

GVCC.TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chuyên môn, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận trên tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm đối với các nội dung trên. Đối với chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý công của Học viện, các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến tập trung vào các nội dung: mục tiêu đào tạo; chuẩn đầu ra, chuẩn đầu vào; cấu trúc chương trình đào tạo; tên và nội dung chính của các học phần cụ thể trong chương trình.

Phát biểu kết luận cuộc họp, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đề nghị Hội đồng xây dựng chương trình lắng nghe, tiếp thu, chỉnh sửa, nghiên cứu hoàn chỉnh Chương trình, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Hội đồng xây dựng chương trình tổng hợp trình Giám đốc Học viện ký quyết định ban hành và áp dụng chương trình đào tạo đồng thời công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử Học viện và nghiên cứu sinh trước khi khóa học bắt đầu./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

IMG_1543

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại cuộc họp.

IMG_1545

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại cuộc họp.

IMG_1560

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Screenshot (900)

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp.

IMG-1125

TS. Lê Toàn Thắng, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại cuộc họp.

IMG_1580

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại cuộc họp.

IMG_1521

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.