Hướng dẫn làm hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

39CBE510-2EB0-4C25-B516-85FC4DEC850C

749400C2-C55F-4153-8343-C65236E74230

4CF1AC05-5AA2-4247-9E89-AE502C9223CA

2EDD6E1D-25AC-42E3-A749-EB419EE9FA04

Văn bản kèm theo:

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

Mẫu số 05

Công văn số 4732

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP

Comments are closed.