Kế hoạch Tập huấn cán bộ lớp năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, năm học 2022-2023

IMG_4618 IMG_4619 IMG_4620 IMG_4621 IMG_4622 IMG_4623

Comments are closed.