Khoa Quản lý Tài chính công tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tác động của phân cấp quản lý ngân sách đối với chính quyền địa phương”

Sáng ngày 29/12/2015, tại Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Quản lý Tài chính công đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tác động của phân cấp quản lý ngân sách đối với chính quyền địa phương”. TS. Nguyễn Ngọc Thao – Trưởng Khoa Quản lý Tài chính công chủ trì Hội thảo, các cán bộ, giảng viên đã và đang công tác tại Khoa cùng tham dự.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe nhiều tham luận và tích cực trao đổi nhiều nội dung có liên quan tới chủ đề Hội thảo, trong đó đặc biệt là các vấn đề, như: những điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, đổi mới chu trình chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay với phương thức quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và sự cần thiết của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trong tiến trình đổi mới,…

Hội thảo là dịp để cán bộ, giảng viên của Khoa trao đổi chuyên môn và cập nhật các nội dung mới có liên quan tới lĩnh vực tài chính công nói chung và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nói riêng. Thông qua đó, phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu và giảng dạy các môn học chuyên ngành của Khoa trong thời gian tới./.

 Một số hình ảnh tại Hội thảo:

1TS. Nguyễn Ngọc Thao phát biểu đề dẫn Hội thảo

2

3

4Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

5Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Quản lý Tài chính công

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.