Lịch coi thi trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu, đợt I năm 2017 tại Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội

scan0215

img543 img544 img545 img546 img547 img548 img549 img550 img551 img552 img553 img554 img555 img556

 

Comments are closed.