Lịch công tác tuần từ 26/6/2023 đến 02/7/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023

Thứ, ngày, tháng năm

SÁNG (làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (làm việc từ 13h00 đến 17h00)

Thứ Hai

26/6/2023

* Ban Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan.

- 14h00’: Học viện tiếp công dân tháng 6 năm 2023. Thành phần: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến; thường trực bộ phận thanh tra; đại diện các đơn vị có liên quan đến tiếp công dân. Địa điểm: Phòng 3B nhà G(Bộ phận thường trực thanh tra chuẩn bị hồ sơ và tài liệu liên quan).

- 14h00’: Họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Hỗ trợ học tập đợt 1 năm 2023 cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy học tại Hà Nội. Thành phần: Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường chủ trì; các thành viên theo Quyết định số 2467/QĐ-HCQG ngày 19/6/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.Địa điểm: Phòng Truyền thống Hc viện (Ban Quản lý đào tạo chuẩn bị báo cáo).

Thứ Ba

27/6/2023

- 07h30’: Phó Giám đốc Học viện Lại Đức Vượng dự Lễ Khai giảnglớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khoá 14/2023 tại Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng 3A nhà G.

- 08h30’: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả” do Học viện và Viện Quản trị Chandler (CIG) tổ chức. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện.

- 08h30: Phó Giám đốc Học viện ơng Thanh Cường dự Hội thảo đối ngoại đa phương của Bộ Nội vụ. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ.

- 10h00’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ. Thành phần: Giám đốc Học viện – Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Học viện. Địa điểm: Phòng 3B nhà G (Ban Quản lý đào tạo chuẩn bị báo cáo).

- 14h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về công tác nhân sự. Thành phần: Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện. Địa điểm: Phòng 3B nhà G.

- 15h00’: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tháng 6 năm 2023. Thành phần: Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện. Địa điểm: Phòng 3B nhà G.

- 17h00’: Họp Ban Giám đốc Học viện về công tác nhân sự. Thành phần: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện. Địa điểm: Phòng 3B nhà G.

Thứ Tư

28/6/2023

- 08h30’: Tọa đàm khoa học “Nền quản trị quốc gia trong thời đại ngày nay” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp quốc gia y dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả: Cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng chính sách”, mã số KX.04.05/21-25. Địa điểm: Phòng 3B nhà G.

- 09h00: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến dự họp Ban Thường vĐảng ủy Bộ Nội vụ. Địa điểm: Phòng hp tầng 11, trụ sở Bộ Nội vụ.

- 14h30’: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến giảng bài tại khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện.

- 15h45: Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Sửu chủ trì Hội đồng đánh giá luận văn ngành Quản lý công. Địa điểm: phòng 4B, nhà G.

Thứ Năm

29/6/2023

- 07h30’: Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khoá 12/2023 tại tỉnh An Giang. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh An Giang.

- 08h30: Hội thảo khoa học cấp Học viện: Xây dựng nn công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn. Địa điểm: Phòng 3B nhà G.

- 10h00: Họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quynăm 2023. Thành phần: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Sửu; Trưởng Ban Kế hoạch-Tài chính; Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; Chánh Văn phòng Học viện; đại diện Lãnh đạo các Khoa chuyên môn; các thành viên Ban Truyền thông Hội đồng tuyn sinh đại học hình thức chính quy năm 2023 theo Quyết định s1924/QĐ-HCQG ngày 01/6/2023 của Giám đốc Học viện; Kế toán trưởng cơ quan Học viện; Trưởng Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông; các thành viên Tổ Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh theo Quyết định số 2466/QĐ-HĐTS ngày 19/6/2023 của Giám đốc Học viện; chuyên viên Cổng Thông tin điện tử Học viện. Địa điểm: Hi trưởng lớn tầng 2, trụ sở số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

- 14h00’: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến làm việc với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Thành phần: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; Phó Giám đốc Hc viện Nguyễn Quốc Sửu; Chánh Văn phòng Học viện; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; Trưởng Ban Quản lý đào tạo; Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; đại diện Lãnh đạo Phòng Thanh tra và Bảo vệ chính trị nội bộ; toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Địa điểm: Phòng họp số 1, cơ sở số 371 đường Nguyễn Hoàng Tôn. (Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị báo cáo).

Thứ Sáu

30/6/2023

- 08h00: Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Sửu tham dự Hội đồng thẩm định cấp cơ s Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam. Địa điểm: Phòng 3B, nhà G.

- 09h00: Họp vcông tác thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi và các nội dung chuyên môn liên quan. Thành phần: Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Sửu chủ trì; Trưởng các khoa chuyên môn; Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; các thành phần được triệu tập khác. Địa điểm: Phòng họp s1, cơ sở Học viện số 371 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- 14h00’: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Thành phần: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Trưởng, Phó Trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Lãnh đạo các Phân viện; đại diện các tổ chức đoàn thể tại Học viện. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện (trực tuyến đến các Phân viện).

- 16h30’: Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với: PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện, hiện đang kéo dài thời gian công tác tại Khoa Hành chính học; TS.Đàm Bích Hiên, Nguyên Phó Trưởng Bộ môn, hiện đang kéo dài thời gian công tác tại Khoa Nhà nước và Pháp luật; TS. Hoàng Thị Hương, giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Khoa học chính trị, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước ngày 01/01/2023, hiện đang công tác tại Khoa Khoa học liên ngành; ThS. Hoàng Thị Hoài Hương, giảng viên chính, hiện đang công tác tại Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. Thành phần: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Giám đốc Học viện; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tại Hà Nội; Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Nữ công, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh; Cấp ủy, lãnh đạo từ cấp bộ môn trở lêni viên chức công tác. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện.

Thứ Bảy

01/7/2023

Chủ Nhật

02/7/2023

 

Comments are closed.