Ngành, nghề chuyên môn nữ công dân phù hợp yêu cầu quân đội

(Chinhphu.vn) – Bộ Quốc phòng đang đề xuất một số ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Ảnh minh họa

Đề xuất trên được đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến; việc huấn luyện đối với binh sĩ dự bị hạng hai chuyển thành binh sĩ dự bị hạng một; chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, các ngành, nghề trong xã hội ngày càng phát triển, theo đó, công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được đào tạo ngày càng nhiều và đa dạng ngành, nghề chuyên môn. Trong đó, có những ngành, nghề chuyên môn phù hợp với chức danh biên chế của các đơn vị trong quân đội.

Tại dự thảo, Bộ Quốc phòng đã nêu rõ những ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở những trình độ khác nhau.

Cụ thể, ở trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, những ngành, nghề chuyên môn sau sẽ phù hợp với yêu cầu của quân đội: 1- Ngành Công nghệ thông tin; 2- Ngành Điện tử, viễn thông; 3- Ngành Y, dược: Bác sỹ (đa khoa và chuyên ngành), dược sỹ, điều dưỡng, hóa, sinh học, trang thiết bị y tế; 4- Ngành Tài chính – Kế toán: Tài chính, kế toán; 5- Ngành Giáo dục và đào tạo: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ; 6- Các ngành, nghề khác: Kỹ thuật mật mã, ngoại ngữ, luật, phóng xạ hạt nhân, môi trường, văn thư lưu trữ, xăng dầu.

Ngành, nghề chuyên môn trình độ trung cấp phù hợp với yêu cầu của quân đội: 1-Ngành Công nghệ thông tin; 2- Ngành Bưu chính; 3- Ngành Điện tử, viễn thông; 4- Ngành Y, dược: Y sỹ (đa khoa và chuyên khoa), kỹ thuật viên y học, dược sỹ, điều dưỡng; 5- Ngành Tài chính – Kế toán: Tài chính, kế toán; 6- Các ngành, nghề khác: Dinh dưỡng và nấu ăn, kỹ thuật mật mã, can, vẽ bản đồ, văn thư, lưu trữ, xăng dầu.

Ngành, nghề chuyên môn trình độ sơ cấp phù hợp với yêu cầu của quân đội là: Đài trưởng, báo vụ (15W trở lên); điều dưỡng; dược tá; can, vẽ bản đồ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Comments are closed.