Những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp FDI

(Chinhphu.vn) – Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp FDI đã và đang được triển khai tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định môi trường đầu tư của Việt Nam, nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, về lao động, tiền lương,hỗ trợ tối đa 70% tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc của các doanh nghiệp bị thiệt hại từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính được giao hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và thực hiện sử dụng dự phòng ngân sách hạch toán khoản hỗ trợ này (chi hỗ trợ do thiên tai, tai nạn bất ngờ…) theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật ngân sách nhà nước.

Đồng thời, cho phép tuyển dụng lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp bị thiệt hại nếu đáp ứng một trong hai điều kiện là có ít nhất 1 năm đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến làm việc. Thời gian áp dụng quy định này là 2 năm kể từ ngày 13/5/2014.

Các doanh nghiệp bị thiệt hại có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài cần lập danh sách kèm theo báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài gửi UBND tỉnh phê duyệt trong vòng 7 ngày làm việc kể từ  ngày nhận được danh sách.

Về thuế, bảo hiểm, về nguyên tắc các doanh nghiệp bị thiệt hại, chưa khôi phục sản xuất sau ngày 1/7/2014 và có kinh nghiệm tiêu thụ nội địa, được miễn thuế nhập khẩu đối với thành phẩm hoặc bán thành phẩm để bán vào thị trường Việt Nam kể từ ngày bị thiệt hại đến năm 2014. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại, phải đầu tư lại từ đầu, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xem xét thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới đối với những dự án phải đầu tư lại và được hưởng các ưu đãi theo quy định đối với các dự án đầu tư mới.

Đối với các doanh nghiệp có nhà xưởng bị đốt cháy, phải đi thuê địa điểm tạm thời để khôi phục sản xuất, UBND tỉnh sẽ chủ động xem xét hỗ trợ doanh nghiệp về địa điểm hoặc chi phí thuê nhà xưởng.

Các chi phí về giao thông, ăn ở, vé máy bay,… của người lao động nước ngoài phải về nước do sự cố ngày 13/5/2014 sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế khi xác định thuế thu nhập cá nhân. Nội dung này do Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

Về tín dụng, các doanh nghiệp bị thiệt hại được vay ngoại tệ để khôi phục và vận hành sản xuất đến thời điểm ngày 13/5/2016. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện cụ thể nội dung này.

Về thị thực nhập cảnh, Bộ Công an sẽ xem xét cấp thị thực 6 tháng cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp bị thiệt hại. Các doanh nghiệp có nhu cầu cần lập danh sách người lao động nước ngoài và trực tiếp làm thủ tục với Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để kiểm tra xét duyệt nhân sự trước khi cấp thị thực 6 tháng. Thời hạn áp dụng đến hết 30/6/2016.

Thảo Trang

Comments are closed.