Quy định về hoá đơn áp dụng từ ngày 1/6

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã ban hành Thông tư64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp được tự in hoá đơn, đặt in hoá đơn để sử dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong sản xuất kinh doanh và giảm đối tượng thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, một số doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách để mua, bán hoá đơn, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Chính vì thế, Thông tư 392014/TT-BTC được ban hành thay thế thông tư 64/2013/TT-BTC, quản lý chặt chẽ hơn doanh nghiệp được tự in hoá đơn, đặt in hoá đơn và mở rộng đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế; trong đó có doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hoá đơn.

Cụ thể Thông tư 39/2014/TT-BTC có nhiều điểm mới so với Thông tư 64/2013/TT-BTC.

Về đối tượng được tự in hoá đơn, sửa đổi mức vốn điều lệ đối với doanh nghiệp được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế từ mức vốn điều lệ 1 tỷ đồng thành 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

Doanh nghiệp, tổ chức cung ứng phần mềm hoá đơn phải báo cáo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lí về việc cung cấp phần mềm hoá đơn theo quý thay vì theo 6 tháng 1 lần như quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC.

Thông tư 39 cũng quy định cá nhân không còn được tạo hóa đơn đặt in mà chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp nhận in hóa đơn đặt in phải báo cáo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lí về việc nhận in hóa đơn theo quý thay vì 6 tháng 1 lần.

Về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế, bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ, từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

                                                                                                                                                                                        Thùy Trang (chinhphu.vn)

Comments are closed.