Quy định việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó, Nghị định có quy định một số hành vi bị nghiêm cấm.

Cấm xuất, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ không có giấy phép

Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm gồm: 1- Kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ không có giấy phép. Mua, bán tiền chất thuốc nổ trong nước từ các tổ chức không có Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; 2- Chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, thế chấp, biếu tặng, tự ý sửa đổi nội dung Giấy phép kinh doanh, Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; 3- Mua, bán tiền chất thuốc nổ không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Tàng trữ, sở hữu trái phép tiền chất thuốc nổ; 4- Kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ không đúng nội dung được cấp phép hoặc gây hại cho người, tài sản, môi trường, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội; 5- Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai lệch về tiền chất thuốc nổ; không báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất cắp, thất thoát, tai nạn, sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ; 6- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc hoạt động quản lý nhà nước để cản trở bất hợp pháp, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc bao che hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh tiền chất thuốc nổ; 7- Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ

“Tiền chất thuốc nổ” là nguyên liệu trực tiếp để sản xuất thuốc nổ, bao gồm các chất amoni nitrat (NH4NO3), nitrometan (CH3NO2), Natri nitrat (NaNO3), Kali nitrat (KNO3), Natri  clorat (NaClO3)…

Về điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ, Nghị định quy định tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; đồng thời, phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề liên quan đến hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Ngoài ra, tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ còn phải đảm bảo một số yêu cầu về cơ sở vật chất – kỹ thuật; đảm bảo an toàn hóa chất và nhân lực.

Miễn trừ cấp phép đối với một số trường hợp

Nghị định cũng quy định việc miễn trừ cấp phép đối với một số trường hợp. Cụ thể, Nghị định quy định miễn trừ việc cấp Giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm với khối lượng nhỏ hơn 5 kg/năm.

Còn tổ chức nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sử dụng trực tiếp cho sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm phải có Giấy phép nhập khẩu và được miễn trừ cấp Giấy phép kinh doanh nhưng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh.

Nghị định quy định rõ Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh tiền chất thuốc nổ; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng tiền chất thuốc nổ…

Phương Nhi

Comments are closed.