Quyết định số 3837/QĐ-HCQG ngày 22/12/2021 về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.