Quyết định số 470/QĐ-HCQG ngày 11/3/2022 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022

20220311_155643

20220311_155705

20220311_155729

20220311_155754

Comments are closed.