Quyết định công nhận Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu đợt 1 năm 2022 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.