Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2022 và Giấy báo trúng tuyển và nhập học

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-001

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-002

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-003

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-004

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-005

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-006

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-007

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-008

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-009

QĐ công nhận TT ThS đọt 2.2022_0001-page-010

Giay bao TT đợt 2.2022_0001-page-001

Giay bao TT đợt 2.2022_0001-page-002

Comments are closed.