Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2024

IMG_6144 IMG_6145 IMG_6134 IMG_6135 IMG_6136 IMG_6149 IMG_6150 IMG_6151 IMG_6152

Comments are closed.