Quyết định số 1213/QĐ-HCQG ngày 20/4/2021 về việc ban hành Quy chế Quản lý lớp học thông qua hệ thống công nghệ thông tin của Học viện Hành chính Quốc gia

Quyết định: Tại đây

Quy chế: Tại đây

Comments are closed.