Quyết định số 1324/QĐ-HCQG ngày 04/5/2021 về việc ứng dụng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm trong việc kiểm tra, thi trắc nghiệm trên máy vi tính tại Học viện Hành chính Quốc gia

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Comments are closed.