Quyết định số 1580/QĐ-HCQG ngày 09/6/2021 về việc phê duyệt kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

V2_0001

V2_0002

V2_0003

V2_0004

V2_0005

V2_0006

Comments are closed.