Quyết định số 1581/QĐ-HCQG ngày 09/6/2021 về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Ket qua trung tuyen_0001

Ket qua trung tuyen_0002

Ket qua trung tuyen_0003

Ket qua trung tuyen_0004

Ket qua trung tuyen_0005

Comments are closed.