Quyết định số 3473/QĐ-HCQG ngày 31/7/2023 ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết:

Quyết định 

Quy định chế độ làm việc 

Comments are closed.