Quyết định số 519/QĐ-HCQG ngày 18/3/2022 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.