Quyết định số 6250/QĐ-HCQG ngày 20/12/2023 về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2023 tại Hà Nội

IMG_5530 IMG_5531 IMG_5532

Comments are closed.