Quyết định số 878/ QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19″

QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0001 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0002 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0003 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0004 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0005 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0006 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0007 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0008 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0009 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0010 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0011 QD 878 2020 BYT ban hanh cach ly y te tai CSYT tap trung PC Corona_page-0012

Comments are closed.