Quyết định số 879/ QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19″

QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0001 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0002 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0003 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0004 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0005 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0006 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0007 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0008 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0009 QD 879, 2020 BYT cach ly tai nha de phong chong COVID 19_page-0010

Comments are closed.