Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt trình độ tương đương cấp độ B1, khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu đợt 2&3/2022 tại Học viện Hành chính Quốc gia và 03 Phân viện

12

Danh sách chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1pyquyfy0Si8KfmPdvYNRcNViuCeo-9_5/view?usp=sharing

Comments are closed.