Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn châu Âu, đợt 2 năm 2015 Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội

img692 img693 img694 img695

Comments are closed.