Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn châu Âu, đợt 2 năm 2015 tại Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực miền Trung

img696 img697 img698 img699 img700

Comments are closed.