Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn châu Âu, đợt 2 năm 2015 tại Phân viện Khu vực Tây Nguyên

img701 img702 img703

Comments are closed.